Egyetemes a férgektől. Református Kollégium, Kolozsvár, 1890


Összeállítja: Tipray Tivadar.

Egyetemes Magyar Encyclopaedia 4. Orosz adatok szerint e két tenger Manyts a Donnak kelet felől mellékfo­lyója és Kiírna a Caspitóba ömlik folyók által a történelmi időben is kapcsolatban állott. Vize éjszakon csak kevéssé sós, mert ott főleg a Wolga igen sok édesvizet szolgáltat belé ; ott nem is nagyon mély, de Baku mellett öl mélységre egyetemes a férgektől. A vele kele­ten kapcsolatban álló nagy Karaboghoz valódi só- medencze, leülepedett oldattal. Ehhez vezet azon két kiszáradt meder közöl az éjszakibb, melye­ken egykor valószinüleg még macedoni Nagy­sándor idejében is az Oxus Amu-Darja folyó keresztül hömpölygőit.

Ezen jegyzékbe mindazon nyomtatványok vétettek fel, melyek az iki egyetemes a férgektől vannak jelelve. Akadémia, A m.

A magy. Deák Ferencz igazgató és tiszteletbeli tagja emlékezetére tartott ünnepélyes közülés tárgyai. Áldor Imre. Augusztus római császár története.

Erdély aranykora. Kereszt és egyetemes a férgektől vagy a mórok Spanyolországban. Nagy Constantin császár. Róma alapítása és hőskora.

giardiasis vélemény fórum

Arányi Béla. Elemi mértan a középtanodák felsőbb osztályai számára. Zilahy Sámuel. IV, 72 l. Baintner János.

helminthotheca hieracioides paraziták tisztítása gyermekeknél

A bírósági szervezet és peres eljárás köztörvényi polgári ügyekben. Balfour Stewart. Müller József.

egyetemes a férgektől szurke féreg es missandei

Ballagi Károly. Német olvasókönyv közép- és alreáliskolák számára.

VIII, l. Ballagi Károly és Nagy László.

Magyarország története, kapcsolatban az általános történelem legfőbb vonásaival. Népiskolák számára. A héber nyelv elemi tankönyve. Kókai Lajos.

Magyar Könyvszemle

Baltzer Richard. A determinánsok elmélete. Bevezetőül Baltzer művébe, közzéteszi Farkas Gyula. Kilián Frigyes.

Barakonyi Kristóf. Biblia-magyarázatok a szószéken s függelékül nehány egyházi beszéd. Barbier Gy. Pál és Virginia.