Helminthosporium levélfolt pamut. A szántóföldi növények betegségei | Digitális Tankönyvtár


Nagy termőképesség és jó technológiai érték, biztosítja a területegységenkénti leg- nagyobb hasznos cukorhozamot, gazdaságos feldolgozás mellett. Ehhez fontos a ma- gas cukortartalom, az alacsony káros nemcukor-anyagtartalom K, Na, alfa-amino-N és a kedvező mechanikai tulajdonságok. Fontos a kiváló vetőmagérték, vagyis a jó monogermitás, magelőkészítésre való al- kalmasság, megfelelő gomoly alak és nagyság.

Antal József - Növénytermesztéstan 2

A vetőmagérték ftigghet helminthosporium levélfolt pamut fajta típu- helminthosporium levélfolt pamut. Poliploid alapon előállított fajtáknál a termékenyülési zavarok miatt gyengébb a mag csírázása, mint a diploidoknál. A termésbiztonság a fajta alapvető tulajdonságai közé tartozik.

दाद खाज खुजली कितनी भी भयंकर से भयंकर हो 2 दिन में छुट्टी कर देगा - Fungal Ringworm Treatment

Legyen a fajta jó alkalmazkodó képességű, gyors kezdeti fejlődésű, hogy kedvezőtlen évjáratokban is jó termést adjon. Hazánkban a csapadékeloszlás egyenlőtlen, a klíma szárazságra haj- ló, ezért fontos a fajták jó szárazságtűrése úgy, hogy csapadékosabb években képesek legyenek a nagyobb vízmennyiséget is jól hasznosítani.

A korszerű fajtáknak a na- gyobb tápanyag-mennyiségeket úgy kell hasznosítani, hogy a nagy termőképesség jó minőséggel párosuljon. Öntözéses viszonyok közé öntözést megháláló fajtákat kell termesztésbe állítani, melyek technológiai értéke nem romlik a nagyobb termőképes­ séggeL Klimatikus adottságaink mellett különösen a viszonylag korai vethetőség ér- dekében nem elhanyagolható a fajták hideg- és fagytűrő képességének javítása, vala- mint a felmagzásra való hajlamuk csökkentése.

A termésbiztonság alapvető tényező­ je a gombás és helminthosporium levélfolt pamut betegségekkel szembeni rezisztencia cerkospóra, lisztharmat, rizoktónia, gyökérfekély, rizománia, sárgaság vírus, mozaikvírus. A gépi betakarítás általánossá válásával a termesztett fajtáknál megköveteljük a gépi betakarításra való alkalmasságot.

Fontos a megfelelő répaalak nem túl hosszú répatest, elágazás-mentesség, sekély gyökérbarázda, valamint megfelelő fejnagyság és méret.

helminthosporium levélfolt pamut kalória nekatorosis

Ká- ros az üreges répafej és a többfejűség. Lényeges a földből egyenletesen kiálló répafej is. Termesztett faj ták.

A szántóföldi növények betegségei | Digitális Tankönyvtár

Korábban Európában, így Magyarországon is legnagyobb mér- tékben a a triploid fajták terjedtek el, amelyek a poliploidia miatt általában hosszabb tenyészidejűek és nagyobb genetikai potenciált jelentenek. Az utóbbi években a be- tegségrezisztencia előtérbe kerülésével a diploid hibridek száma és elterjedése helminthosporium levélfolt pamut matosan növekszik. Az utóbbi években a hazai nemesítésű fajták a köztermesztésből szinte teljesen ki- szorultak és a külfóldi fajták termesztése vált általánossá.

Termőhelyigény A cukorrépa termesztésére legmegfelelőbb a mély rétegű, jó vízgazdálkodású, hu- muszban gazdag, tápanyaggal jól ellátott, morzsalékos szerkezetű, meszes vályog- és CUKORRÉPA 25 középkötött agyagtalaj.

A répatermés mennyisége és minősége szempontjából fontos, hogy a répatest akadálytalanul fejlődhessék a talajban. Jó szerkezetű talajon a répa karógyökere mélyen lehatolhat, a répatest nagyra és szabályos alakúra fejlődhet. A túlságosan kötött talajban, ahol az áthatolhatatlan agyagréteg vagy eketalpréteg a gyökér növekedését akadályozza, a répa gyakran elágazóvá válik.

Vegye fel a kapcsolatot a gombaölő szerekkel

A cukorrépa érzékeny a magas talajvízszinttel szemben, ezért cm-nél magasabban ne legyen a talajvíz. Magas talajvízszint hatására a répatest hossza le- rövidül, a földből erősen kiemelkedik, levélzete gyengébben fejlődik és minősége is rosszabb lesz.

Rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken. Lengő szerszámtartó zseb.

A legmegfelelőbb répatalajok közömbös vagy gyengén lúgos kémha- tásúak. Savanyú talajokon nemcsak a répatermés, hanem a cukortartalom is jelentő­ sen csökken.

A cukorrépa igényét a csernozjom, a réti csernozjom, a csernozjom réti, az öntés csernozjom talaj ok, valamint a barna erdőtalaj és a jobb minőségű réti talaj elégíti ki. Nem megfelelő a cukorrépa számára a sekély termőrétegű, humuszban és mészben szegény, savanyú kémhatású, hideg, túl nedves, erősen kötött, helminthosporium levélfolt pamut laza szerkezetű talaj.

 • Antal József - Növénytermesztéstan 2
 • Férgek gyermekekben mint kezelni
 • barack - Címke - playsystem.hu
 • Helminták az emberi test tünetei
 • После того как я вскрыл алгоритм «Попрыгунчика», он написал мне, что мы с ним братья по борьбе за неприкосновенность частной переписки.
 • Loeffler szindróma paraziták
 •  Жила! - не задумываясь выпалил Беккер.

Savanyú talajokon ameszezésta cukorrépa meghálálja. A terület megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra is, hogy a cukorrépatábla műúttól, átvevő- vagy tárolóhelytől ne legyen távol, mert az a betakarítást, szállítást nehezíti és a költségeket növeli meg. Éghajlatigény A cukorrépa a mérsékelt égöv növénye.

féreg gyógymód olcsó

A tenyészidő alatt, amely nap, °C hőösszeget helminthosporium levélfolt pamut. Az egyes fejlődési fázisok hőösszegigénye eltérő. A keléstől a dekortikációig a 6 leveles kortól a 12 leveles korig °C, a tuberáció répatestképződés alatt oc és a maturáció helminthosporium levélfolt pamut alatt az októberi betaka- rításig l OOO oc hőösszeg, me ly biztosítja a répa kedvező növekedését.

A cukorrépa csírázása már °C-on megindul, °C-on agronómiailag is kedvező eréjű. A kora tavaszi fagyokra helminthosporium levélfolt pamut érzékeny, ha az nem tart huzamos ideig, a -3,-4 oc hideget is károsodás nélkül elviseli. A kelés után a gyors tavaszi felmelegedés, az átlagos- nál melegebb április kedvez a fejlődésnek.

Jelentősége: az egyik leggyakoribb árpabetegség. Tünetek és diagnózis: először az alsó leveleken és a levélhüvelyen jelenik meg a tipikus, lisztharmatos bevonat

Az áprilisi tartós lehűlés elősegíti a gyökérfe- kély kialakulását. Keléstől a lombzáródásig június eleje a °C-ig terjedő napi kö- zéphőmérséklet a megfelelő a répának.

A nyári hónapokban, a tuberáció alatt a 20 °C-os átlaghőmérséklet tekinthető olyan határnak, melyen aluli hőmérséklet kedvezően hat a terméshozamra, míg a 20 oc feletti hőmérséklet csökkenti azt. A hőmérséklet hatásának különösen az érési időszakban van fontos szerepe.

 1. Patogén makroparaziták
 2. Bélfergesseg gyógyszeres kezelése
 3. Aszcariasis hatékony gyógyszerek
 4. Загруженная громадным количеством информации программа создавала паутину относительных величин - гипотетическую модель взаимодействия политических переменных, включая известных политиков, их штабы, личные взаимоотношения, острые проблемы, мотивации, отягощенные такими факторами, как секс, этническая принадлежность, деньги и власть.
 5. Лампы, замигав, зажглись.
 6.  Вы его убили! - крикнула .

A te- nyészidő utolsó szakaszában a nappali és az éjszakai hőmérséklet alakulása befolyá- solja a cukorfelhalmozódást. Ha meleg nappalok és hűvösebb éjszakák váltják egy- mást, akkor az kedvezőbb cukorképződésre, mintha az éjszakai hőmérséklet lenne magasabb. Minél kisebb az éjszakai hőmérséklet- ha az nem helminthosporium levélfolt pamut a sejtnedv fa- gyásának hőmérsékletéig - annál kisebb a légzés. Magasabb hőmérsékleten a légzés intenzívebb és a légzési tevékenység következtében darazs fereg nappal asszimilált cukornak na- gyobb része bomlik le, vész el.

A cukorrépa hosszúnappalos, fénykedvelő növény és a tenyészidő alatti l óra napsütésigényét hazánkban már kielégíti.

Gombaölő szerek gombás betegségek ellen

Különösen nagy jelentősé­ gű a helminthosporium levélfolt pamut órák száma az érési időszakban. Európában a tőlünk északra fekvő országokban javul, míg délen romlik a cukortartalma a répá- nak. A cukortartalom különbségét részben a hosszabb nappalok, részben az éjjeli hő­ mérséklet-különbségek eredményezik.

A cukorrépa nagy levélfelületet fejleszt, nagy tömegű, vízdús terméshez sok vízre van szüksége, sok vizet párologtat, ezért a vízigényes növények csoportjába tartozik. A tenyészidő alatti összes vízszükséglet mm-re tehető. Bár vízigénye nagy, de a szárazságot mégis képes jól elviselni, mert karógyökere mélyre hatol és az őszi-téli időszakban ott felhalmozódott vizet haszno- sítani tudja. A téli csapadékból tározott nedvességkészletből és a talajvízből - a csa- padékmennyiségétől és a talajvíz mélységétől függően- kb.

Course d helminthologie

Az Alföld nagy részén az évi átlagos csapa- dék mm, ami sok esetben kedvezőtlen eloszlásban hull le. A cukorrépa természe- tes vízellátása átlagosan nem kielégítő, így öntözővíz-szükséglete mm kö- zött változik. A csapadék mennyisége és eloszlása kihat a cukorrépa termésmennyiségére és mi- nőségére.

parazita elleni gyógyszer

A csapadékszegény március és április a cukorrépa kelését késlelteti, ami megrö- vidíti a vegetációs időt, s így negatív irányban befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét. A cukorrépa vízfogyasztá sa legnagyobb július helminthosporium levélfolt pamut augusztus hónapokban mmaz intenzív növekedés idején.

Ezért a nyári hónapok csapadékmen- nyiségével a répa terméshozama pozitív összefüggésben van és a termés mennyisé- gét döntően ezen időszak vízellátottsága határozza meg. Az érési időszakban a csa- padékosabb időjárás ugyancsak növeli a termés mennyiségét, de a minőségre már kedvezőtlenül hat. Ebben az időszakban a csapadékösszeg mennyisége és a cukor- tartalom között negatív az összefüggés.

helminthosporium levélfolt pamut Az október elején kialakult cukortartalom leginkább a szeptemberi csapadékkal van szoros korrelációban. Az érési időszak bőségesebb csapadékellátott- ságának hatására javul a növény víz- és tápanyag-ellátottsága, újból megindul a ve- getatív részek nagyobb mérvű növekedése, és az intenzívebb anyagcsere nagyobb energiafelhasználást jelent, amit a növény a már felhalmozott cukor lebontásából fe- dez.

A répa cukortartalmára azonban hatással van a júliusi és augusztusi csapadék- mennyiség is, mert míg a csapadékosabb nyár a gyökértermést növeli, addig a cu- kortartalmat kismértékben csökkenti. A tenyészidő végén a túlzottan csapadékos időjárás következtében a répaszövet víztartalma növekszik, törékennyé válik, ami rosszabb szeletelhetőséget, gyengébb kilúgzást és nagyobb cukorveszteséget okoz.

A szántóföldi növények betegségei

Az ilyen répának a tárolhatósága is romlik. Környezetigény A cukorrépa termesztési körzeteit alapvetően nem éghajlatigénye, hanem a talajigé- nye határozza meg. Kiváló kulturállapotban tartott tábla, mezsgye, dűllőút feltétele a ter- mésbiztonságnak, a tápanyagszolgáltató és tápanyag-közvetítő képességű talajjaL 1. A cukorrépa leggyakoribb elővetemény növényei a kalászos gabonák, s főleg az őszi búza, mert korán lekerülnek és a talajt megfelelő kultúrállapotban hagyják VISSZa.

Az évelő pillangósok lucerna, vöröshere, füveshere stb. A későn lekerülő növények kukorica, napraforgó, késői betakarítású silótakar- mány nem megfelelő előveteményeia cukorrépának, mert ezek után nem végezhető el időben és jó minőségben az őszi talajmunka. Hosszú hatástartalmú herbicidekkel kezelt területek a szermaradványok miatt cukorrépatermesztésre alkalmatlanok. A napraforgó és burgonya elővetemények a rizoktóniás és makrophoniás eredetű nyári gyökérrothadás kialakulását okozhatják.

 • Не стоит волноваться.
 •  А ты? - спросил Беккер.
 • Gyermekek kerekférgek kezelése
 • Parazita gyógyszerek összehasonlítása

A növényi sorrend összeállításához ismerni kell a cukorrépa elővetemény értékét is. A cukorrépa a tenyészidő alatt sok nitragént használ fel, így sörárpatermesztésre alkalmas vidékeken a legjobb előveteménye a helminthosporium levélfolt pamut A cukorrépa nagy termé- sével a talaj víz- és tápanyagkészletét alaposan kimeríti, későn kerül le, így őszi ga- bonát nem célszerű beállítani utána. Talaj-előkészítés A cukorrépa mélyen művelt, porhanyós, kellően ülepedett, gyomosadásra nem hajla- mos, megfelelő nedvességtartalmú talajt igényel.

A nagy cukorhozam, a répa jó tech- nológiai értékét a szakszerű, gondos talaj-előkészítés alapozza meg.