Jelzik a helminthiasishoz kapcsolódó betegségeket


Kézirat lezárva: A genomika alapjai - A humán genom.

jelzik a helminthiasishoz kapcsolódó betegségeket mi segít a férgektől élni

Humán Genom Projekt DNS szekvenálás Résztvevők a humán genom projektben A HGP néhány eredménye A humán genom variációi Komparatív genomika Fejezethez tartozó kérdések Multifaktoriális betegségek általános jellemzői Környezeti tényezők Miért fontos kutatni a multifaktoriális betegségek genomikai hátterét?

Öröklődés bizonyítása Multifaktoriális betegségek genomikai hátterének tisztázását nehezítő jellemzők Biológiai minta gyűjtése populációgenetikai vizsgálatokhoz Genomika módszerek fejlődése, nehézségek Ritka variációk problémája Epigenetikai problémák A genom véletlenszerű viselkedése Statisztikai problémák Megoldáshoz közelítő utak Miért gyakoribbak manapság a multifaktoriális betegségek?

Takarékos gén hipotézis Tisztaság hipotézis További elméletek Multifaktoriális betegségek genomikai vizsgálati módszerei Statisztikai alapok Hardy Weinberg eloszlás Kapcsoltság és haplotípus LOD score Pozícionális klónozás Founder populációk Asszociációs vizsgálatok Mintagyűjtések típusai Genetikai markerek Power analízis Betegségek genomikai hátterének vizsgálati módszerei Genetikai variációk kimutatása GWAS eredmények értékelése Parciális genomszűrések Személyre szabott genomika Újgenerációs szekvenálás NGS Génexpresszió mérés Egyéb mikroarray alapú módszerek Állatmodellek előnyei Állatmodellek hátrányai

jelzik a helminthiasishoz kapcsolódó betegségeket