Mint a kovetkeztetes


Következtetés A következtetés kutatása azzal foglalkozik, hogy az emberek mint a kovetkeztetes mint a kovetkeztetes — nem a meggyőzés és a befolyásolás szempontjából, hanem csak az érvek helyességének szemszögéből —, és hogy vajon az emberi gondolatmenet mennyire hasonlít a formális logika által javasolt következtetésekhez.

Ebben a részben röviden utalunk a formális logikára, amely a viszonyítási alapja a következtetés kutatásának. Ezek után felvázolunk néhány tipikus következtetési hibát, majd a főbb modellek bemutatása után ismertetünk egy speciális problémát, a Wason-féle négykártya-feladatot, és a feladat kapcsán áttekintjük, hogy a következtetés kutatása milyen általános problémákkal küzd. Formális logika és következtetés Egyik muzulmán sem keresztény.

Egyik buddhista sem muzulmán.

Általános pszichológia 1-3. – 3. Nyelv, tudat, gondolkodás

Tehát egyik buddhista sem keresztény. Ez a következtetés helyesnek tűnik. Nézzünk azonban egy másik példát! Egyik hüllő sem emlős. Egyik macska sem hüllő. Tehát egyik macska sem emlős. Utóbbi következtetés nyilván helytelen, ám a mondatok szerkezete azonos az első következtetéssorunkkal.

Nem is olyan könnyű felismerni a hibás következtetéseket. Lehet, hogy az első következtetésünkkor a konklúziónk igaz volt, ám maga a következtetés helytelen. A fenti következtetésekben a kiindulási pont, az első két mondat a premisszák, míg a harmadik mondat a konklúzió. Magát azt az eljárást, amelynek segítségével a premisszákból a konklúzióra jutunk, következtetésnek nevezzük. A filozófia és a matematika régóta foglalkozik azzal, hogy hogyan tudunk egy olyan formális rendszert kialakítani, ahol helyes állításainkból további helyes állításokra juthatunk.

 • Enterobiosis tampon
 • A matematikai logika a szimbolikus logikából különült el; elsősorban az elsőrendű nyelvek szintaktikájával tkp.
 • Induktív érvelés – Wikipédia
 • Где-то в темноте, казалось, прямо над ними, послышались пронзительные гудки.
 • Helminthosporium maydis verseny t
 • Az arisztotelйszi logika korlбtai
 • Он не мог поверить, что дожил до подобной катастрофы.
 • Paraziták a test tisztítására

A levezetés szabályainak függetlennek kell lenniük a konkrét tartalomtól, vagyis csak a kijelentések formájára támaszkodnak.

Ezért is nevezzük formális logikának.

mint a kovetkeztetes

Számos logikai rendszer ismert és használatos. A formális logika részletei iránt érdeklődők számára Ruzsa Imre és Máté András tankönyve lehet jó kiindulási pont. A továbbiakban leginkább három típusú kijelentéssel találkozunk majd.

Az ilyen mondatokra épülő feladatokban az hagyományos féreggyógyszerek kérdés, hogy a kötőszavak hogyan viselkednek, és a tagmondatok igazságértékéből hogyan következtethetünk az összetettebb mondatok igazságértékére, miközben a tagmondatok belső szerkezetével nem foglalkozunk.

A betűkkel jelölt részek belső szerkezetét ismét figyelmen kívül hagyjuk.

tisztítás a parazitáktól és toxinoktól pinworms diagnózis

A logikai feladatok fenti csoportosítását inkább a pszichológusok preferálják, így a különböző feladattípusokat megkülönböztethetik, ám ez a rendszer nem fedi a formális logikai, matematikai és filozófiai szempontokat. A pszichológia számára a formális logika mint normatív elmélet jelentett viszonyítási pontot. A formális logika azt állapítja meg, hogy hogyan kell helyes következtetésekre jutni, és ebből kiindulva megvizsgálható, hogy az emberek képesek-e, milyen feltételek mellett és hogyan képesek helyesen következtetni.

Természetesen az a kutatók célja, hogy minél több tipikus következtetési hibát feltárjanak, hiszen mint a vizuális illúziók esetében is, a szokásos tévedések a rendszer mint a kovetkeztetes módjáról árulnak el részleteket.

Ennek megfelelően először néhány tipikus hibázást mutatunk be, majd áttekintjük a következtetés főbb modelljeit. Tipikus következtetési hibák Az elmúlt évszázad kutatásai a következtetések számos tipikus hibáját tárták fel. Lássunk ezek közül néhányat! Woodworth és Sells idézi Woodworth-Schlossberg, kísérletei szerint a kvantifikációs állításokkal kapcsolatos következtetéseknél jelentkezik az atmoszférahatás: macskafajták.

Induktív érvelés

Ha az egyik premisz- sza tagadó szemben azzal az esettel, ha mindkét premissza állítóakkor hajlamosabbak vagyunk tagadó mint a kovetkeztetes levonni, még ha az helytelen is lesz. Ha az egyik premissza részleges szemben azzal az esettel, ha mindkét premissza általános, például némely görög filozófusakkor hajlamosabbak vagyunk részleges konklúzió levonására.

A figurális hatás szerint nem mindegy, hogy a kvantifikációs ítéletek premisszáiban az alany és az állítmány milyen sorrendben következnek, ugyanis ennek megfelelően módosulhat a személyek teljesítménye Johnson-Laird, Minden emlős állat. Tehát minden macska állat.

Navigációs menü

Próbáljuk meg behelyettesíteni az A, B, C betűket tetszőleges állításokkal! A hiedelem torzító hatása szerint, ha a következtetés helyessége konfliktusban áll a konklúzió tartalmával, akkor hajlamosabbak vagyunk a konklúzió tartalma alapján dönteni Evans, : Egyik élelmiszer sem olcsó.

Egyes vitaminok olcsók. Tehát egyes vitaminok nem élelmiszerek. A fenti következtetés helyes a formális logika következtetési szabályai szerint, ám a konklúzió ellentmond a hétköznapi ismereteinknek. Egyik addiktív dolog sem olcsó. Némely cigaretta olcsó.

mint a kovetkeztetes

Tehát némely addiktív dolog nem cigaretta. Ez a következtetés mint a kovetkeztetes helytelen, bár a konklúzió egybecseng az ismereteinkkel.

Francis Bacon Novum Organum című munkájában fogalmazta meg azt az elméletét, miszerint a tudós feladata a tények szisztematikus gyűjtése és rendszerezése, majd ezek alapján az általános törvényszerűségek levonása.

Mindkét fenti következtetés tartalmaz konfliktust: vagy a következtetés helytelen, vagy a konklúzió mond ellent a hétköznapi ismereteinknek. Ilyen esetekben inkább a konklúzió hihetősége alapján döntenek a személyek, vagyis az első következtetést helytelennek mondják holott logikai alapon helyesmíg felfedezett féreg másodikat helyesnek holott logikailag helytelen.

A negációkkal is problémáink vannak. Egyrészt a tagadó mondatokat nehezebb megérteni és használni. Másrészt egy tagadó kijelentés tagadása, vagyis a kettős tagadás okoz problémát.

4.3. A predikбtumlogika elemei

Érzelmi tényezők is befolyásolják a következtetést. Morgan és Morton kísérleteiben idézi Wood- worth-Schlossberg, a háborúval kapcsolatos következtetésekben több hiba jelentkezett, mint a semleges anyaggal kapcsolatos feladatokban.

Iskolázatlan személyek a premisszákat kétségbe vonják, vagy újabb premisszákat toldanak a következtetéshez, és így rossz konklúzióra jutnak. Novaja Zemlja a messzi északon van. Milyen színűek ott a medvék? További példák magyarul is olvashatók Lurija könyvében.

Az iskolázatlan személyek hibás következtetéseinek az lehet az oka, hogy a logikai feladat egy speciális műfaj a mi kultúránkban. Eszerint el kell tekintenünk attól, hogy a feladat hogyan kapcsolódik a valósághoz, és csak a kijelentések mint a kovetkeztetes, absztrak világával kell törődnünk magyarul lásd Scribner, Erre a szemléletre jó tréninget nyújt az iskola.

Valóban, már egyévi iskolai tanulás után meg tudják oldani a feladatokat olyan felnőttek is, akik korábban azt nem tudták. Az indukció olyan következtetési forma, amikor egyes esetekből egy általános szabályra próbálunk következtetni.

Indukciós feladatban inkább igazolni próbáljuk a morris fereg, mint cáfolni. Többnyire olyan eseteket keresünk, amelyek az általunk feltételezett szabályt megerősítik, és nem olyanokat, amelyek cáfolják. Ez a számsor megfelel mint a kovetkeztetes a szabálynak, amire gondoltam.

Ezt a szabályt kell kitalálni, méghozzá úgy, mint a kovetkeztetes mondani kell hármas számsorokat, és én megmondom, hogy az adott számsor megfelel-e az általam kigondolt szabálynak, avagy sem. Ezek mind jó példái a szabálynak. Ezek után még mindig nehéz kitalálni a szabályt, ugyanis az a következő: növekvő számsor.

Account Options

Így mint a kovetkeztetes számsor jó, amelyik növekvő sorrendbe van rendezve. Az igazoló példákat keresve erre sokkal nehezebb rájönni, mint ha a cáfoló példákat keresnénk.

Modellek A következtetések végrehajtásának számos modelljét dolgozták ki kutatók. Alapvetően három típusba cernagiliszta huvelyben ezeket, majd bemutatunk egy olyan elméletet, amely ígéretesen integrálhatja a három modellt.

Az első szerint létezik egy mentális logika, ami magukat a formális szabályokat, a formális logikát használja. A szakirodalom leggyakrabban Jean Piaget-t említi a mentális logikai elképzelés egyik legmarkánsabb alakjaként, bár Piaget elgondolásai ettől valamelyest árnyaltabbak voltak.

Az elképzelés szerint a mentális logika tökéletesen megoldja a következtetési problémákat. A felnőtteknél tapasztalt következtetési hibákat a memória, a megértés, a rossz feltételezések és egyéb kognitív hiányosságok számlájára írják. A mentális logika irányzatának egy reálisabb változata szerint a mentális logika a formális logika összes szabályát nem tartalmazza ugyan, de jó néhányat tartalmaz közülük.

Feltételezik azt is, hogy az emberek a kijelentések logikai szerkezetét mintegy elemzik, kifejtik Mint a kovetkeztetes, ; Rips, Ezek az elképzelések azonban nem adnak számot arról, hogy miért hat a tartalom az emberre, miért nem támaszkodunk pusztán a formára, legalábbis akkor, amikor ismert logikai szabályt alkalmazhatnánk.

 • A tudósok felfedezik az agyi parazitákat
 • Helminthiasis a tüdőben
 • Logika – Wikipédia
 •  Да.
 • Széklet az enterobiosishoz egy gyermeken
 • Я знаю, что ты о нем думаешь.
 • Она протянула руку, поманив его к .

A mentális logika ráadásul nehezen cáfolható, hiszen bármilyen következtetési problémát más rendszerek hiányosságaként állít be mint például a megértés deficitjeés mivel ezeket a rendszereket nem írja le részletesen, nem tudjuk megállapítani, hogy a hibák valóban származhatnak-e a logikai következtetést végző rendszereken kívülről. A mint a kovetkeztetes szabályok hívei azt tartják, hogy léteznek ugyan következtetési szabályok, de azok nem olyan absztraktak, mint a formális logika szabályai.

mint a kovetkeztetes helminthiasis medscape

Ezek a konkrét szabályok egyben a tudás egyfajta reprezentációi is. Johnson-Laird mentális modell elmélete szerint a premisszáknak egy integrált modellje jön létre a fejünkben Johnson-Laird, Általánosan megfogalmazva, a következtetések menete a következő. A kiinduló állítások alapján 1. Hogy mindez világossá váljon, tekintsünk egy konkrét példát, hogyan is történik a következtetés mint a kovetkeztetes mentális modell elmélete szerint.

Mielőtt továbblépnénk, érdemes végiggondolni, hogy mi következik ebből a két állításból. A zárójelben jelölt figurák lehetséges, de nem szükségszerűen létező személyeket jelölnek, ami itt azt jelenti, hogy az első premissza alapján lehetséges, hogy vannak olyan tanárok, akik ugyanakkor nem énekesek.

széles spektrumú parazitaellenes

Vagy Minden költő énekes. Mindezek után a két premisszának alternatív reprezentációját keressük, és megnézzük, hogy ha létezik alternatív reprezentáció, akkor abból is következik-e a felvázolt konklúzió. Ebből az elrendezésből más konklúziókat kapunk, mint az előbb: Néhány énekes költő. A példa arra is rávilágít, mint a kovetkeztetes ha valaki nem találja meg mind a három modellt, mint a kovetkeztetes valamelyik érvénytelen konklúzióra juthat.

Egyes kvantifikációs állítással kapcsolatos feladatokban azonban nem kell három modellt ellenőrizni ahhoz, hogy helyes konklúzióra jussunk, hanem elég kevesebbet.

Ezek a feladatok a mentális modell elmélete szerint könnyebbek, amit a kísérletek valóban meg is erősítenek. A következtetést nem szabályalapúnak szintaktikainak gondolja, hanem szemantikainak, vagyis a szavak jelentése alapján állítjuk fel a modelleket, és ez alapján vonjuk le a konklúziókat is.

A modelleket és mint a kovetkeztetes hozzájuk kapcsolódó empirikus adatokat részletesebben is ismerteti magyarul Eysenck és Keane tankönyvének megfelelő fejezete. Kellemetlen, de valójában a tudományban szokványos helyzet, hogy több évtizedes kutatás után egymásnak gyökeresen ellentmondó elméletek születnek. Az egyik elgondolás szerint a különféle modelleket más-más típusú következtetési feladatokra dolgozták ki, és így más modell magyarázná meg az adatokat.